Urząd Miasta Zakopane

Jako zewnętrzny specjalista przygotowywałam dla wydziałów Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej oraz Ochrony Środowiska kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Tematy dotyczyły m.in. realizowanych przez Urząd Miasta Zakopane inwestycji, pozyskanych środków z funduszy europejskich oraz działań proekologicznych. Przygotowywałam także teksty związane z miejskimi dokumentami strategicznymi, a gdy okazało się, że nowy właściciel budynku dworca autobusowego wypowiedział umowę wszystkim przewoźnikom, pomogłam informacyjnie „przenieść” dworzec w nowe miejsce.

Pisałam m.in. artykuły do kwartalnika dla mieszkańców Zakopanego, teksty na należące do miasta strony internetowe, teksty reklam prasowych i radiowych czy wreszcie liczne informacje prasowe, a wśród nich podsumowującą pierwszy rok funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zakopanem